Welcome to our Student Elections

Election of SU Part-Time Officers | Toghcháin Oifigeach Páirt-Aimseartha CML 2022

The polls have closed.

Oifigeach na Gaeilge | Irish Language Officer

 • Ó GÁIBHÍN, Sean

 • Re-open Nominations (R.O.N.) About

Back to Top

Disability Rights Officer | Oifigeach um Chearta Míchumais

Back to Top

Ethnic Minorities Officer | Oifigeach na Mionlach Eitneach

Back to Top

Gender and LGBT+ Rights Officer | Oifigeach um Chearta Inscne agus LADT+

 • BOYLE FERRY, Connor

 • Re-open Nominations (R.O.N.) About

Back to Top

International Students Officer | Oifigeach na Mac Léinn Idirnáisiúnta

Back to Top

Mature Students' Officer | Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta

Back to Top

Convenor of the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies | Tionólaí Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus An Léinn Cheiltigh

 • FORDE, Tom Manifesto

 • SEXTON, Fionn

 • Re-open Nominations (R.O.N.) About

Back to Top

Convenor of the College of Business, Public Policy & Law | Tionólai Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí

Back to Top

Convenor of the College of Medicine, Nursing and Health Sciences | Tionólaí Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte

Back to Top

Convenor of the College of Science and Engineering | Tionólaí Choláiste na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta

Back to Top

Societies Chairperson | Cathaoirleach na gCumann

 • Mc CARTHY, Mia

 • POPOOLA, Vickie

 • Re-open Nominations (R.O.N.) About

Back to Top

Clubs' Captain | Captaen na gClubanna

 • TAHSIN KAMAL Manifesto

 • JERRY OBIEKWE

 • Re-open Nominations (R.O.N.) About

Back to Top

Postgraduate Research Officer | Oifigeach na nIarchéimithe I mbun Taighde

Back to Top

Postgraduate Taught Officer | Oifigeach na nIarchéimithe Teagasctha

 • LI, Jiarong

 • O'BOYLE, Raimey Manifesto

 • Re-open Nominations (R.O.N.) About

Back to Top

Environmental and Sustainability Officer | Oifigeach Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta

Back to Top
© 2016 NUIG Students' Union. All Rights Reserved.