Welcome to our Student Elections

Governing Authority Elections 2021 | Toghcháin Údarás na hOllscoile 2021

Under the Universities Act, 1997, one postgraduate student is to be elected by the postgraduate students as a member of Údarás na hOllscoile (The University Governing Authority). The period of office of the person elected to fill the current vacancy, shall be February 1, 2021 – January 31, 2022 (provided that (s)he continues to be a postgraduate student for the duration of that period). Faoi Acht na nOllscoileanna, 1997, tá mac léinn iarchéime amháin le toghadh ag na mic léinn iarchéime le bheith ina c(h)omhalta d’Údarás na hOllscoile. Beidh an té a thoghfar chun an folúntas reatha a líonadh, in oifig don tréimhse 1 Feabhra, 2021 – Eanáir 31, 2022 (ar choinníoll gur mac léinn iarchéime san Ollscoil é/í ar feadh na tréimhse sin).

The polls have closed.

Postgraduate Student on NUI Galway Údarás na hOllscoile | Mac Léinn Iarchéime ar hÚdaras na hOllsoile

Back to Top
© 2016 NUIG Students' Union. All Rights Reserved.